2021

Tingenes Tilstand – Åse Maj Håkonsbakken

Tingenes Tilstand

7. – 29. august.

Tingenes Tilstand er en samling malerier og tegninger som har blitt til over en periode på 7 år, og som tar pulsen på kunstnerens utvikling gjennom disse årene. Hvem vi er og hva som omgir oss er et gjennomgående tema i produksjonen, som ofest tar for seg mennesket og landskapet. Selvportrettet har
blitt et naturlig motiv i denne prosessen – den ene modellen som alltd er tilstede. Gjennom oljemaleri og tegning har kunstneren utforsket stadig nye måter å tilnærme seg billedkunstens mer eller mindre naturalistiske utrykksformer.

Håkonsbakken er ingeniør og billedkunstner bosatt i Kongsberg. Hun har en master i kunstfag fra Academy of Art University i San Fransisco, hvor hun bl.a. ble tildelt et stipend fra universitetet for 8 ukers studieopphold i Firenze. Kunstneren har vist sine arbeider i en rekke juryerte utstllinger, bl.a. i BBK/Drammens museums Novemberutstlling og Buskerud Kunstsenters Stipendutstlling.

Denne utstillingen ble gjennomført med prosjektstøtte fra Norsk Kulturfond, administrert av Kulturrådet.

Hello Stranger – Kenneth Stordalen

The Time Machine

3. juli til 1. august, torsdag til søndag, 13-17.

Utstillingen «Hello Stranger» tar for seg en humoristisk vinkling på hverdagsrealisme og subjektiv realisme.

Arbeidene består hovedsakelig av motiver fra og omkring Kongsberg, og startet som en slags gjenoppdagelse av hjembyen min etter å ha bodd fem år i Bergen. Jeg liker å ta for meg motiver fra hverdagslivet, som spenner fra handleturen på Stortorvet til badeturen på Kjennerud vannet. Imellom disse motivene belyses også et annet tema, som er en by i forandring. Butikker, folk og bygg kommer og går, en endring som kommer til syne da maleriene også rommer motiver som siden er forandret. Som en kontrast til en dokumentarisk tilnærming inneholder arbeidene også et overnaturlig element – den subjektive virkeligheten.

En erfaring jeg har gjort over tid ved å jobbe innen flere fagfelt er at disse gjerne blør litt over i hverandre fremfor å være separate kunnskapsfelt. Jeg finner ofte inspirasjon til maleri via arbeid med keramikk, grafikk og omvendt. Denne utstillingen er i stor grad et resultat av denne prosessen, hvor det ene arbeidet leder til det andre og ofte krysser fagfeltene i prosessen. Så fremfor å være en planlagt progresjon er utstillingen heller et resultat som har vokst seg frem av denne prosessen. Mer drevet av nysgjerrighet enn noe annet, hvor trangen til å «se hva som skjer» overstyrer en strukturert eller forutbestemt tilnærming. Utstillingen består av maleri, grafikk og keramikk, hvor fellesnevneren er en leken tilnærming til sjanger, stilart og teknikk.

Kenneth Stordalen

Kenneth Stordalen:

Mennesker og Rom – Haldis Kjomme Lid

Det var en glede å presentere Rollag-kunstneren Haldis Kjomme Lid fra 5. til 27. juni 2021.
Kjomme arbeider med mange forskjellige teknikker og er glad i å eksperimentere. Hovedsakelig maler hun med akrylmaling, gjerne i kombinasjon med ulike medier som f.eks. strukturlakk, modelleringspasta, sand, kull, bladmetall, oljestifter etc. Hun maler lag på lag og kombinerer forskjellige teknikker og medier.
«Mennseker og Rom» henter inspirasjon fra samspillet mellom mennesker og rom/bygninger som vi omgir oss med; fysisk og med en mer eksistensiell betydning om menneskenes plass i “rommet”/verden. Utstillingen tematiserte hvor stort, og samtidig lite og forgjengelig, et menneskeliv er.

Covid informasjon

Alle kunstforedrag er utsatt på ubestemt tid grunnet tiltak mot smittespredning.