2020

Henriette Emilie Finne – Maleri

Henriette Emilie Finne – Maleri

Det kan leses mere om Henriette Emilie Finne her:
https://henriettefinne.com/

Roar Kjærnstad – Maleri

Oddvind Ørbeck – Maleri

Oddvind Ørbeck – Maleri

Covid informasjon

Alle kunstforedrag er utsatt på ubestemt tid grunnet tiltak mot smittespredning.