Kunstaften 2022

Kunstnerne på Labro

Verkstedet på Labro

TORSDAG 27. OKTOBER 2022 KLOKKEN 18:00

Torsdag 27. oktober blir det igjen Kunstaften på Labro. Denne gangen blir det atelierbesøk i Verkstedet der vi får besøke Rita Dammen, Gunnbjørg Listog, Kenneth Stordalen og Steven Carpenter i Verkstedet ved gamle Labro kraftstasjon. Vi får høre om kunstnernes arbeidsmetoder, får se på deres produkter og stille spørsmål.

Gratis inngang.

Følg med på Facebook for oppdatert informasjon

Kvinnens plass i norsk 1800-tallsmaleri

Signe Scheel (1860-1942), Skrivergården, Undesløs på Toten, 1888. Nasjonalmuseet, Oslo.

TORSDAG 6. OKTOBER 2022 KLOKKEN 18:00

Hvordan kommer tradisjonelle forestillinger om kvinnerollen til uttrykk, og i hvilken grad utfordres de? Framstilles kvinner oftere i noen typer sjangere enn andre? I foredraget vil Kristine Kolrud se nærmere på hvor og hvordan kvinner representeres i norsk malerkunst på 1800-tallet. Hun vil undersøke hvilke kvinner som framstilles og hvor synlige de er. Kolrud vil ta for seg et utvalg verk og fokusere spesielt på arbeider av kvinnelige kunstnere.

Kristine Kolrud har doktorgrad i kunsthistorie fra Universitetet i Oslo og har særlig forsket på kvinnelige kunstnere og kunstteoretiske perspektiver.

Inngang 150,-. Kaffe med enkel servering.

Følg med på Facebook for oppdatert informasjon

«Henrik Ibsen – Kunstner i bilder og ord»

TORSDAG 12. MAI 2022 KLOKKEN 18:00

Arne Gyttrup holder foredrag om Henrik Ibsens dikter- og malerkunst i Labrostua.
Det blir også en miniutstilling med skulpturer av Siri Haugnes med Barn på flukt som tema.

Billett: kr 150,- ved inngang.
Vi tar imot kontanter eller betaling via Vipps. Det blir sosialt kvarter med kaffe/te og utlodning av kunstbok.

Følg med på Facebook for oppdatert informasjon

Siri Haugnes, «Ut i det ukjente», keramisk skulptur 2022

«Leonardo da Vinci – Dameportretter»

TORSDAG 7. APRIL 2022 KLOKKEN 18:00

Arne Gyttrup holder foredrag om Leonardo da Vinci og dameportretter i Labrostua.

Billett: kr 150,- ved inngang.
Vi tar imot kontanter eller betaling via Vipps. Det blir sosialt kvarter med kaffe/te og utlodning av kunstbok.

Følg med på Facebook for oppdatert informasjon

«Italienske renessansekunstnere»

TORSDAG 10. MARS 2022 KLOKKEN 18:00

Arne Gyttrup holder foredrag om italienske renessansekunstnere basert på Giorgio Vasaris bok Kunstnernes liv.

Billett: kr 150,- ved inngang i Labrostua.
Vi tar imot kontanter eller betaling via Vipps. Det blir sosialt kvarter med kaffe/te og utlodning av kunstbok.

Følg med på Facebook for oppdatert informasjon

«Giorgio Vasari – Kunstnernes liv»

TORSDAG 3. MARS 2022 KLOKKEN 18:00

Arne Gyttrup holder foredrag om Giorgio Vasari i Labrostua.

Billett: kr 150,- ved inngang.
Vi tar imot kontanter eller betaling via Vipps. Det blir sosialt kvarter med kaffe/te og utlodning av kunstbok.

Følg med på Facebook for oppdatert informasjon

Covid informasjon

Alle kunstforedrag er utsatt på ubestemt tid grunnet tiltak mot smittespredning.