Aktuell utstilling

Hello Stranger – Kenneth Stordalen

The Time Machine

Fra fra 3. juli til 1. august kan du se maleri, grafikk og skulpturer av Kongsberg-kunstneren Kenneth Stordalen i Galleri Labro.

Utstillingen «Hello Stranger» tar for seg en humoristisk vinkling på hverdagsrealisme og subjektiv realisme.

Arbeidene består hovedsakelig av motiver fra og omkring Kongsberg, og startet som en slags gjenoppdagelse av hjembyen min etter å ha bodd fem år i Bergen. Jeg liker å ta for meg motiver fra hverdagslivet, som spenner fra handleturen på Stortorvet til badeturen på Kjennerud vannet. Imellom disse motivene belyses også et annet tema, som er en by i forandring. Butikker, folk og bygg kommer og går, en endring som kommer til syne da maleriene også rommer motiver som siden er forandret. Som en kontrast til en dokumentarisk tilnærming inneholder arbeidene også et overnaturlig element – den subjektive virkeligheten.

En erfaring jeg har gjort over tid ved å jobbe innen flere fagfelt er at disse gjerne blør litt over i hverandre fremfor å være separate kunnskapsfelt. Jeg finner ofte inspirasjon til maleri via arbeid med keramikk, grafikk og omvendt. Denne utstillingen er i stor grad et resultat av denne prosessen, hvor det ene arbeidet leder til det andre og ofte krysser fagfeltene i prosessen. Så fremfor å være en planlagt progresjon er utstillingen heller et resultat som har vokst seg frem av denne prosessen. Mer drevet av nysgjerrighet enn noe annet, hvor trangen til å «se hva som skjer» overstyrer en strukturert eller forutbestemt tilnærming. Utstillingen består av maleri, grafikk og keramikk, hvor fellesnevneren er en leken tilnærming til sjanger, stilart og teknikk.

Kenneth Stordalen

Vernissage lørdag 3. juli kl 13:00. Åpent onsdag til søndag 13-17.

Kenneth Stordalen: