Galleri Oddvind

Primus motor i Galleri Labro, Oddvind Örbeck, har opprettet permanent utstilling og minnerom i Labrostallen etter at avtale med mangeårig samarbeidspartner Glitre Energi. En flott septemberdag 2021 ble avtalen signert med konsernleder i Glitre Pål Skjeggestad, og svært nøkternt feiret med en delegasjon fra Glitre på stedet.

Oddvind har vært initiativtaker, pådriver og mangeårig frivillig gallerileder i Stallen på Labro, der gallerivirksjomheten feiret 10års jubileum i 2020. Maleriene er valgt ut til minnerommet av den evigunge kunstneren på 96 år. De viser et snitt av hans lange karriere som kunstmaler, fra stort til smått, med et spenn fra et realistisk portrett malt som student til et helt ferskt stilleben med sterke abstrakte elementer. Uansett motiv synes det å alltid være en sterk figurativ tilstedeverelse i verkene, selv i de senere årenes mer uttrykksfulle komposisjoner.

Minnerommet Galleri Oddvind blir tilgjengelig for publikum i Galleri Labros åpningstider (i perioden mai-september), eller via visninger i regi av Labromuseene.

Covid informasjon

Alle kunstforedrag er utsatt på ubestemt tid grunnet tiltak mot smittespredning.