Om

Labro Art er en ideell organisasjon som driver kunstformidling knyttet til Labro på Skollenborg sør for Kongsberg. I sommermånedene juni-august arrangerer vi kunstutstillinger i den gamle stallen som er bygd om til Galleri Labro. Vi holder kunstkvelder med foredrag eller kåserier knyttet til kunsthistorie eller andre relevante temaer i Labrostua. Foreningen arrangerer også kunstreiser og museumsbesøk av og til.

Er du kunstinteressert? Kanskje vil du være med å bidra i galleridriften eller som foredragsholder.


Sittende styre

  • Styrets leder, Åse Maj Håkonsbakken (99592382)
  • Nestleder i styret, Johan Jarnæs
  • Styremedlem, Svanhild Nikolaisen
  • Styremedlem, Arne Gyttrup
  • Kunstnerisk råds representant i styret, Haldis Lid

Årsmøte

Årsmøte 2023 ble holdt 9. mars kl. 18:00 i Labrostua (Lågendalsveien 148, Skollenborg).
Dokumenter 2023 kan lastes ned her:

Protokoll
Dagsorden, årsmelding, regnskap

Gjeldende vedtekter
Årsregnskap 2022 med beretninger

Covid informasjon

Alle kunstforedrag er utsatt på ubestemt tid grunnet tiltak mot smittespredning.