Om

Labro Art er en ideell organisasjon som driver kunstformidling knyttet til Labro på Skollenborg sør for Kongsberg. I sommermånedene juni-august arrangerer vi kunstutstillinger i den gamle stallen som er bygd om til Galleri Labro. Vi holder kunstkvelder med foredrag eller kåserier knyttet til kunsthistorie eller andre relevante temaer i Labrostua. Foreningen arrangerer også kunstreiser og museumsbesøk av og til.

Er du kunstinteressert? Kanskje vil du være med å bidra i galleridriften eller som foredragsholder.


Labro Art tar imot donasjoner via PayPal. Her kan man betale med debet- eller kredittkort, alternativt med en PalPal konto. Pengene bruker vi til å fortsette å produsere gode utstillinger i Galleri Labro og kunstforedrag i Labrostua.


Sittende styre

  • Styrets leder, Åse Maj Håkonsbakken (99592382)
  • Nestleder i styret, Johan Jarnæs
  • Styremedlem, Svanhild Nikolaisen
  • Styremedlem, Liv Borge
  • Kunstnerisk råd: Oddny Ra, Oddvind Ørbeck