Om

Labro Art er en ideell organisasjon som driver kunstformidling knyttet til Labro på Skollenborg sør for Kongsberg. I sommermånedene juni-august arrangerer vi kunstutstillinger i den gamle stallen som er bygd om til Galleri Labro. Vi holder kunstkvelder med foredrag eller kåserier knyttet til kunsthistorie eller andre relevante temaer i Labrostua. Foreningen arrangerer også kunstreiser og museumsbesøk av og til.

Er du kunstinteressert? Kanskje vil du være med å bidra i galleridriften eller som foredragsholder.


Labro Art tar imot donasjoner via PayPal. Her kan man betale med debet- eller kredittkort, alternativt med en PalPal konto. Pengene bruker vi til å fortsette å produsere gode utstillinger i Galleri Labro og kunstforedrag i Labrostua.


Sittende styre

  • Styrets leder, Åse Maj Håkonsbakken (99592382)
  • Nestleder i styret, Johan Jarnæs
  • Styremedlem, Svanhild Nikolaisen
  • Styremedlem, Arne Gyttrup
  • Kunstnerisk råds representant i styret, Haldis Lid

Årsmøte

Årsmøte 2022 ble holdt 10. mars kl. 17:00 i Labrostua (Lågendalsveien 148, Skollenborg).

Dokumenter 2022 kan lastes ned her:
Dagsorden
Årsregnskap 2022 med beretninger
Vedtekter 2021
Forslag til reviderte vedtekter 2022
Årsmøteprotokoll

Covid informasjon

Alle kunstforedrag er utsatt på ubestemt tid grunnet tiltak mot smittespredning.